หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เฒ่าจ้ำ

 

อาจารย์กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์
ชื่องาน : เฒ่าจ้ำ
Title :
รายละเอียดงาน : ชุดการแสดง : ชุด เฒ่าจ้ำ
วันเดือนปีที่แสดง : 30 กันยายน 2559
สถานที่แสดง : อาคารบริการกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 527