หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

โฮม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
ชื่องาน : โฮม
Title :
รายละเอียดงาน : ชุดการแสดง : ชุด โฮม
วันเดือนปีที่แสดง : 30 กันยายน 2559
สถานที่แสดง : อาคารบริการกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 351