หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เส็งสนั่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
ชื่องาน : เส็งสนั่น
Title :
รายละเอียดงาน : ชุดการแสดง : ชุด เส็งสนั่น
วันเดือนปีที่แสดง : 30 กันยายน 2559
สถานที่แสดง : อาคารบริการกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 221