หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Journey of consciousness 2015

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เทศนา
ชื่องาน : Journey of consciousness 2015
Title : Journey of consciousness 2015
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : Journey of consciousness 2015
วันเดือนปีที่แสดง : 10-28 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่แสดง : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Detail : Title : Journey of consciousness 2015
Size : 120X60 cm
Technique : Drawing and Mixed media
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 135