หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Untitle

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
ชื่องาน : Untitle
Title : Untitle
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : Untitle
วันเดือนปีที่แสดง : 10-28 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่แสดง : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Detail : Title : Untitle
Technique : Painting
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 114