หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Moment

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
ชื่องาน : Moment
Title : Moment
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : Moment
วันเดือนปีที่แสดง : 10-28 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่แสดง : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Detail : Title : Moment
Technique : China ink
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 123