หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Unfinished History

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
ชื่องาน : Unfinished History
Title : Unfinished History
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : Unfinished History
วันเดือนปีที่แสดง : 10-28 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่แสดง : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Detail : Title : Unfinished History
Size : 30x35 cm. (per piece)
Technique : Oil on Canvas
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 242