หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

จอมยุทธ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
ชื่องาน : จอมยุทธ
Title : Hero
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : จอมยุทธ (Hero)
วันเดือนปีที่แสดง : 10 มกราคม 2558
สถานที่แสดง : หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพ ฯ
Detail : Title : Hero
Size : 80 x 80 cm.
technique : Acrylic on Canvas
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 123