หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ความสงบสุขและดีงาม

 

อาจารย์ศักชัย อุทธิโท
ชื่องาน : ความสงบสุขและดีงาม
Title : Peace and Goodness
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน :ความสงบสุขและดีงาม ( Peace and Goodness )
วันเดือนปีที่แสดง : 10 มกราคม 2558
สถานที่แสดง : หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพ ฯ
Detail : Title : Peace and Goodness
Size : 80 x 100 cm.
Technique : Oil on Canvas
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 155