หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

คนโง่เชื่อทุกอย่าง

 

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
ชื่องาน : คนโง่เชื่อทุกอย่าง
Title : A Fool Believes Everything
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : คนโง่เชื่อทุกอย่าง (A Fool Believes Everything)
วันเดือนปีที่แสดง 10 มกราคม 2558
สถานที่แสดง : หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพ ฯ
Detail : Title : A Fool Believes Everything
Size : 127 x 42 cm.
Technique : Terracotta Wood Wire
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 150