หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน

 

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
ชื่องาน : หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน
วันเดือนปีที่แสดง : 5 กุมภาพันธ์์ - 31 มีนาคม 2558
สถานที่แสดงผลงาน : Whitespace Gallery Bangkok
ขนาดภาพ : 200 X 280 X 300 cm.
เทคนิค : ดินเผา ประกอบไม้
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 149