หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ภาระชีวิต

 

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
ชื่องาน : ภาระชีวิต
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : ภาระชีวิต
วันเดือนปีที่แสดง : 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2558
สถานที่แสดงผลงาน : Whitespace Gallery Bangkok
ขนาดภาพ : 200 x 200 x 300 cm.
เทคนิค : ดินเผา ประกอบไม้
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 117