หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เสียงกระซิบจากความตาย

 

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
ชื่องาน : เสียงกระซิบจากความตาย
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : เสียงกระซิบจากความตาย
วันเดือนปีที่แสดง : 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2558
สถานที่แสดงผลงาน : Whitespace Gallery Bangkok
ขนาดภาพ : 120 x 150 cm.
เทคนิค : สีอะเคลิค
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 136