หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เจดีย์ 1

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
ชื่องาน : เจดีย์ 1
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : เจดีย์ 1
วันเดือนปีที่แสดง : 26 ธันวาคม 2558
สถานที่แสดงผลงาน : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ขนาด : 50 x 70 cm.
เทคนิค : Collgraph
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 123