หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

United A/2014

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
ชื่องาน : United A/2014
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : United A/2014
วันเดือนปีที่แสดง : 26 ธันวาคม 2558
สถานที่แสดงผลงาน : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ขนาด : 60 x 40 cm.
เทคนิค : Mixed Technique
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 125