หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

รูปทรงจากชนบท

 

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
ชื่องาน : รูปทรงจากชนบท
Title :
รายละเอียดงาน : ชือผลงาน : รูปทรงจากชนบท
วันเดือนปีที่แสดง : 17-30 เมษายน 2558
สถานที่แสดงผลงาน : ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ขนาด : 40 x 42 x 45 cm.
เทคนิค : ดินเผา,ประกอบไม้
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 124