หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เจริญ งอกงาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : เจริญ งอกงาม
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : เจริญ งอกงาม
วันเดือนปีที่แสดง : 17-30 เมษายน 2558
สถานที่แสดงผลงาน : ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ขนาด : สูง 30 cm.
เทคนิค : หล่อทองเหลือง
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 151