หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Monumental Portrait 2014

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
ชื่องาน : Monumental Portrait 2014
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Monumental Portrait 2014
On display : December 25 2014 - February 7 2015
At : Chulalongkorn University and the center for Peace and Conflict Studies.
Size : 60 x 70 cm.
Technique : Lambda print
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 114