หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ธรรมชาติในฤดูกาลที่เปลี่ยนผันสร้างสรรค์แรงบันดาลใจที่งดงาม

 

อาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
ชื่องาน : ธรรมชาติในฤดูกาลที่เปลี่ยนผันสร้างสรรค์แรงบันดาลใจที่งดงาม
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : ธรรมชาติในฤดูกาลที่เปลี่ยนผันสร้างสรรค์แรงบันดาลใจที่
วันเดือนปีที่แสดง : 13 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2558
สถานที่แสดงผลงาน : หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธกษัตริย์
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 139