หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ความรัก

 

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
ชื่องาน : ความรัก
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : ความรัก
วันเดือนปีที่แสดง : 1-28 พฤศจิกายน 2557
สถานที่แสดงผลงาน : อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
ขนาด : 40 x 80 x 145 cm.
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
แนวคิด : ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากครั้งที่ในหลวงเยือนมาประชาชนในถิ่นทุรกันดารภาพที่ติดตาข้าพเจ้าจะเป็นภาพแสดงออกถึงความห่วงใยและความรักที่มีต่อทุกข์สุขของประชาชนรวมทั้งความจงรักภักดีต่อองค์ในหลวงของประชาชน
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 102