หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

อดีต-ปัจจุบัน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
ชื่องาน : อดีต-ปัจจุบัน
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : อดีต-ปัจจุบัน
วันเดือนปีที่แสดง : 7 พฤษภาคม 2558
สถานที่แสดงผลงาน : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ขนาด : 180 x 150 cm.
เทคนิค : สีอะคริลิค
แรงจูงใจในการวาด : วิกฤตของช้างไทยในสภาพสังคมเมืองยุคปัจจุบัน
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 112