หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

บันทึกมาตุภูมิ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : บันทึกมาตุภูมิ
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : บันทึกมาตุภูมิ
วันเดือนปีที่แสดง : 20 ธันวาคม 2557
สถานที่แสดงผลงาน : อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิจิตรศิลป์ และสาขาศิลปกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคนิค : สื่อผสม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 101