หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Thai - civilized

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
ชื่องาน : Thai - civilized
Title : Thai - civilized
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : Thai - civilized
วันเดือนปีที่แสดง : ปี 2557
สถานที่แสดงผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารครม
ขนาด : 150 x 150 cm.
เทคนิค : อะคริลิค
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 107