หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Cityscape

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
ชื่องาน : Cityscape
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : Cityscape
วันเดือนปีที่แสดง : 5 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2559
สถานที่แสดงผลงาน : หอศิลป์กรุงไทย
ขนาด : 180 x 200 cm.
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
Detail : Title : Cityscape
Size : 180 x 200 cm.
Technique : Acrylic on Canvas
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 139