หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Time and change

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Time and change
Title : Time and change
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Time and change
Size : 60 x 130 cm. 2 pieces , each 65 x 65 cm.
Technique : Mixed Media (red soil, crush charcoal and ashes on plywood)
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 112