หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Maxing moon - Waning moon

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Maxing moon - Waning moon
Title : Maxing moon - Waning moon
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Maxing moon - Waning moon
Size : 65 x 130 cm. 2 pieces , each 65 x 65 cm.
Technique : (Crush charcoal and ashes on plywood)
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 134