หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Forebear

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Forebear
Title : Forebear
รายละเอียดงาน :
Detail : Title :Forebear
Size : 65 x 65 cm.
Technique : Mixed Media (red soil, crush charcoal and ashes on plywood)
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 139