หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Float-Tides

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Float-Tides
Title : Float-Tides
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Float-Tides
Size : 95 x 65 cm.
Technique : Mixed Media (red soil,crush charcoal and ashes on plywood)
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 131