หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Story from Motherland

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Story from Motherland
Title : Story from Motherland
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Story from Motherland
Size : 65 x 130 cm. 2 pieces : each 65 x 65 cm.
Technique : Mixed Media ( red soil , crush charcoal and ashes on plywood )
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 102