หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Times

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Times
Title : Times
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Times
Size : each 65 x 65 cm. 3 pieces
Technique : Mixed Media (rouge,charcoal and cinders on plywood)
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 140