หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Times 2 ( center piece)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Times 2 ( center piece)
Title : Times 2 ( center piece)
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Times 2 ( center piece)
Size : 65 x 65 cm.
Technique : Mixed Media ( red soil , crush charcoal and ashes on plywood )
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 152