หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Swirl

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Swirl
Title : Swirl
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Swirl
Size : 70 x 70 cm.
Technique : Mixed Media (Charcoal and cinders on plywood)
ปีที่สร้างผลงาน : 2556
จำนวนที่อ่าน : 133