หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Power of Life

 

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
ชื่องาน : Power of Life
Title : Power of Life
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Power of Life
Size : 100 x 160 x 150 cm.
Technique : Metal and fiberglass
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 136