หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Part of Merit

 

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
ชื่องาน : Part of Merit
Title : Part of Merit
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Part of Merit
Size : 10 x 90 x 135 cm.
Technique : Metal and Fiberglass
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 115