หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Anxiety

 

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
ชื่องาน : Anxiety
Title : Anxiety
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Anxiety
Size : 50 x 55 x 230 cm.
Technique : Metal and Fiberglass
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 107