หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Ma Der Kwan Eoy (The arrival of spirit : detial)

 

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
ชื่องาน : Ma Der Kwan Eoy (The arrival of spirit : detial)
Title : Ma Der Kwan Eoy (The arrival of spirit : detial)
รายละเอียดงาน :
Detail : Title : Ma Der Kwan Eoy (The arrival of spirit : detial)
Size : 40 X 130 x 135 cm.
Technique : Metal and Fiberglass
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 107