หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

 

อาจารย์ศักชัย อุทธิโท
ชื่องาน : อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
วันเดือนปีที่แสดง : 7-30 เมษายน 2559
สถานที่แสดง : หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขนาด : 80 x 100 เซนติเมตร
เทคนิค : น้ำมัน
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 157