หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

มองย้อนอดีต (Retro mode)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
ชื่องาน : มองย้อนอดีต (Retro mode)
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : มองย้อนอดีต (Retro mode)
วันเดือนปีที่แสดง : 7-30 เมษายน 2559
สถานที่แสดง : หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขนาด : 120 x 136 เซนติเมตร
เทคนิค : Etching and Burning
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 204