หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เดือนดับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
ชื่องาน : เดือนดับ
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : เดือนดับ
วันเดือนปีที่แสดง : 7-30 เมษายน 2559
สถานที่แสดง : หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขนาด : 100 x 100 เซนติเมตร
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 136