หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Steel welding and baked clay

 

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
ชื่องาน : Steel welding and baked clay
Title : Steel welding and baked clay
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : Steel welding and baked clay
วันเดือนปีที่แสดง : 10-26 กันยายน 2559
สถานที่แสดง : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขนาด : 40 x 80 x 80 เซนติเมตร
Detail : Title : Steel welding and baked clay
Size : 40 x 80 x 80 cm.
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 111