หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ไม่มีชื่อ

 

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ
วันเดือนปีที่แสดง : 22 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2559
สถานที่แสดง : อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขนาด : 30 x 80 เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 135