หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

พ่อหลวง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
ชื่องาน : พ่อหลวง
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : พ่อหลวง
วันเดือนปีที่แสดง : 22 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2559
สถานที่แสดง : อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขนาด : 40 x 60 เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอคล์
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 110