หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

แผ่นดินธรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา
ชื่องาน : แผ่นดินธรรม
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : แผ่นดินธรรม
วันเดือนปีที่แสดง ซ 9-19 ธันวาคม 2559
ขนาด : 26 x 28 เซนติเมตร
เทคนิค : แกะไม้
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 115