หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

พอเพียง เพียงพอ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์
ชื่องาน : พอเพียง เพียงพอ
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : พอเพียง เพียงพอ
วันเดือนปีที่แสดง : 9-19 ธันวาคม 2559
ขนาด : 35 x 35 เซนติเมตร
เทคนิค : Woodcut , Paint
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 148