หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ฮูปโปเกม่อน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
ชื่องาน : ฮูปโปเกม่อน
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : ฮูปโปเกม่อน
วันเดือนปีที่แสดง : 20 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560
สถานที่แสดง : อาคารเรียนรวม ตึก 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขนาด :70 x 70 เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 118