หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Seang Bung Fai

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
ชื่องาน : Seang Bung Fai
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : Seang Bung Fai
วันเดือนปีที่แสดง : 10 มีนาคม - 8 เมษายน 2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ขนาด : 34.2 x 84 เซนติเมตร
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 135