หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Zeang No.2

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
ชื่องาน : Zeang No.2
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : Zeang No.2
วันเดือนปีที่แสดง : 10 มีนาคม -8 เมษายน 2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ขนาด ซ 34.2 x 28 เซนติเมตร
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 117