หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Pi Fha no.2

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
ชื่องาน : Pi Fha no.2
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : Pi Fha no.2
วันเดือนปีที่แสดง : 10 มีนาคม - 8 เมษายน 2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ขนาด : 45.6 x 42 cm.
Detail : ฺTitle : Pi Fha no.2
Size : 45.6 x 42
Box : 60 x 61 cm.
Gab : x 9 cm. each
Bottom : *1 cm.
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 112