หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ฟ้าเพียงดิน

 

อาจารย์ศักชัย อุทธิโท
ชื่องาน : ฟ้าเพียงดิน
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : ฟ้าเพียง
วันเดือนปีที่แสดง : 5 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่แสดง : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ขนาด : 40 x 50 เซนติเมตร
เทคนิค : สีน้ำมัน
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 123