หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ในความคิดคำนึง

 

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
ชื่องาน : ในความคิดคำนึง
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : ในความคิดคำนึง
วันเดือนปีที่แสดง : 5 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่แสดง : สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ขนาด : สูง 40 ซม.
เทคนิค : ดินเผา , เรซิ่นใส
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 132